ជំហររឹងមាំ, របាយការណ៍អ្នកប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពី ៣ សប្តាហ៍ | ការវាយតម្លៃ + គន្លឺះ

នេះជាទំព័រទី ២ ដែលខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃខាងមុខ។

គោលបំណងនៃការពិនិត្យឡើងវិញនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងប្រភេទប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងភេទ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យអ្វីៗងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងរាយតែប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនឹងឃើញថាប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងទាំងអស់នេះពិតជាល្អសម្រាប់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយតាមពិតប្រដាប់ប្រដាជាច្រើនអាចជួយដល់ជីវិតផ្លូវភេទរបស់ស្ត្រី។ បញ្ជីនេះមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះតែប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដែលមានទ្វារមាសឬក្បាលដោះរបស់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទេវានឹងគ្របដណ្តប់ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងផ្សេងទៀតផងដែរ។ មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចប្រើបញ្ជីនេះដើម្បីស្វែងរក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសំណួរទូទៅបំផុតមួយចំនួនដែលមនុស្សមាននៅពេលទិញប្រដាប់ក្មេងលេងផ្លូវភេទ។ តើខ្ញុំអាចដឹងពីប្រភេទប្រដាប់ក្មេងលេងរួមភេទដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច? មែនហើយការពិតគឺថាមិនមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់សម្រាប់ការជ្រើសរើសប្រដាប់ក្មេងលេងសិចត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានព្យាយាមលេងប្រដាប់ភេទជាច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាមួយអ្នក។ ខ្ញុំជាអ្នកសម្តែងមនុស្សពេញវ័យដែលច្រើនតែអនុវត្តការជ្រៀតចូលទ្វារមាសជាមួយដាល់ដូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងផ្សេងទៀតដែរ។ ខ្ញុំក៏មានភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនជាមួយនឹងប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងសិចដទៃទៀតលើកម្រិតផ្សេងៗគ្នាដូចជាការធ្វើត្រាប់តាមទៅនឹងរំញ័រនៅលើដ្យូដូដែលរំញ័រប្រើហ្វីលសិនខ្ញុំប្រើប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងរំញ័រហើយថែមទាំងប្រើហ្វែសហ្វ្រីសរបស់ខ្ញុំជាមួយឌុយតូទៀតផង! រឿងសំខាន់ដែលដាក់ប្រដាប់ក្មេងលេងរបស់ខ្ញុំដាច់ដោយឡែកពីប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងផ្លូវភេទភាគច្រើនគឺការប្រើដោតស៊ីលីកូនដែលមានន័យថាខ្ញុំដឹងថាពួកគេនឹងមិនបែកបាក់គ្នាដោយងាយឬខូចឡើយ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Titan Gel Gold

Titan Gel Gold

Jakub Simpson

ការឡើងរឹងរបស់លិង្គអាចជឿទុកចិត្តបានប្រហែលជាល្អបំផុតជាមួយ Titan Gel Gold ។ អតិថិជនរីករាយជាច្រើនបានបង្...